مشاوره در تلگرام 

09201201322 مشاوره رایگان

 

 تلفن آزمایشگاه

26702134 - 26711751 - 26711749

انواع آزمایشاتی که در این مرکز ارائه میگردد

بیماری‌های رایج و تست‌های تشخیص طبی مربوط به آن‌ها

فهرست تست‌ها


فهرست بیماری‌ها


تنها مرکز انجام آزمایشات تست‌های تحریکی هورمون رشد و بلوغ زودرس