آزمایشات سرخک و اوریون

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: روبلا؛ پاروتیت؛ تست ایمنی سرخچه؛ تست ایمنی اوریون ، آزمایش خون سرخک؛ آزمایش خون اوریون
نام رسمی: آنتی بادی سرخک، IgM و IgG؛ کشت ویروس سرخک؛ سرخک ناشی از RT-PCR؛ آنتی بادی اوریون ، IgM و IgG؛ کشت ویروس اوریون ؛ اوریون ناشی از RT-PCR
تست‌های مرتبط: تست روبلا، TORCH

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تشخیص عفونت سرخک یا اوریون؛ برای تعیین اینکه آیا فرد به علت عفونت قبلی یا واکسیناسیون در برابر سرخک یا اوریون ایمنی دارد؛ برای تایید یک مورد سرخک یا اوریون و بررسی منشا آن

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که یک فرد دارای علائم یا عوارضی است که متخصص مشکوک می‌شود به علت سرخک یا عفونت اوریون می‌باشد؛ هر زمان که برای تعیین ایمنی در برابر سرخک یا اوریون لازم یا مورد درخواست باشد؛ هنگامی که شیوع سرخک یا اوریون رخ می‌دهد به منظور ردیابی و به حداقل رساندن آن

نمونه مورد نیاز؟

یک نمونه خون از رگی در بازوی شما برای آزمایش آنتی بادی؛ سرخک یا اوریون، برای تشخیص خود ویروس ، نمونه ممکن است خون، ادرار، ترشح بینی ، سواب گلو، سواب داخل گونه (باکال سواب)، مایع مغزی نخاعی یا سایر بافت‌های بدن باشد.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

قبل از جمع آوری سواب باکال برای اوریون، غدد بزاق در مقابل و در زیر گوش (غدد پاروتید) ماساژ داده می‌شوند. برای نمونه‌های دیگر، آماده سازی لازم نیست.