آزمایشات پورفیرین

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: اوروپورفیرین؛ کوپروپورفیرین؛ پروتوپورفرین؛ دلتا آمینولوولینیک اسید؛ ALA؛ پورفبیلینوژن؛ PBG؛ پروتوپورفیرین اریتروسیت آزاد، FEP
نام رسمی: پورفیرین
تست‌های مرتبط: پورفوبیلینوژن دامیناز (PBG-D)، اوروپورفریینوژن دکربوکسیلاز

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای کمک به تشخیص و گاهی نظارت بر پورفیریاس

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

هنگامی که علائمی دارید که پورفیری عصبی را نشان می‌دهد (به عنوان مثال درد شکمی، سوزن سوزن شدن یا بی‌حسی در دست یا پا، ضعف عضلانی و یا تغییرات در تفکر یا خلق) یا پورفیری پوستی (به عنوان مثال قرمزی، تاول زدن یا زخم شدن پوست در معرض خورشید)

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازو، یک نمونه ادرار تصادفی یا ۲۴ ساعته و یا یک نمونه مدفوع

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

اگر یک پورفیری نورولوژیک مشکوک باشد، نمونه باید در طول حمله حاد گرفته شود.