آزمایش هپاتیت A

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: HAV-Ab IgM؛ HAV-Ab IgG؛ HAV-Ab کل؛ ضد HAV
نام رسمی: آنتی بادی هپاتیت A ویروسی
تست‌های مرتبط: آزمایش هپاتیت B؛ تست هپاتیت C ؛ پانل هپاتیت ویروسی حاد، پانل کبد؛ AST؛ ALT؛ ALP؛ بیلیروبین

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای کمک به تشخیص علت هپاتیت حاد؛ به عنوان بخشی از پنل هپاتیت ویروسی برای شناسایی نوع ویروس هپاتیتی که باعث عفونت می‌شود. گاهی نیاز به واکسن هپاتیت A را ارزیابی می‌کند.

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

هنگامی که شما علائم عفونت هپاتیت حاد، مانند زردی دارید یا زمانی که ممکن است در معرض ویروس هپاتیت HAV) A) باشید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز