آزمایش هپاتیت B

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: تست‌های HBV ،Hep B؛ ضد HBs؛ آنتی بادی سطحی هپاتیت B ؛ HBsAg؛ آنتی ژن سطحی هپاتیت B ؛ HBeAg؛ آنتی ژن هپاتیت B ؛ ضد HBc؛ آنتی بادی هسته هپاتیت B؛ ضد HBc ،IgM؛ ضد HBe؛ آنتی بادی هپاتیت B؛ DNA HBV
نام رسمی: تست ویروس هپاتیت B
تست‌های مرتبط: تست هپاتیت A؛ تست هپاتیت C؛ هپاتیت ویروسی حاد پانل کبد؛ بیلیروبین؛ AST؛ ALT؛ GGT

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای نمایش یا تشخیص ویروس هپاتیت HBV) B) و یا تعیین اینکه آیا واکسن علیه هپاتیت B سطح ایمنی مورد نظر را ایجاد کرده است؛ همچنین ممکن است برای هدایت درمان و ارزیابی اثربخشی آن استفاده شود.

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

وقتی فاکتورهای خطر برای عفونت HBV را دارید یا وقتی علائم و نشانه‌های هپاتیت حاد دارید، زمانی که بیماری دارید که نیاز به شیمی درمانی یا داروهایی دارد که سیستم ایمنی بدن را ضعیف می‌کند و شما ممکن است در گذشته در معرض HBV بوده باشید. هنگامی که شما تحت درمان HBV قرار دارید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز