آزمون جهش ژن BRCA

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: BRCA، احتمال سرطان سینه ژن‌های ۱ و ۲
نام رسمی: ژن ۱ سرطان سینه؛ ژن ۲ سرطان سینه
آزمون‌های مرتبط: CA-125؛ تست‌های بیان ژن برای سرطان سینه؛ CA 15-3؛ Her2 / neu؛ وضعیت گیرنده استروژن / پروژسترون؛ نشانگرهای تومور

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای ارزیابی خطر ابتلا به سرطان سینه یا تخمدان مربوط به جهش‌های ارثی در BRCA1 یا ژن‌های BRCA2

به چه دلیل آزمایش می‌شود؟

هنگامی که سابقه شخصی یا خانوادگی شما وجود یک جهش BRCA مضر را نشان می‌دهد، مثلا شما و یا کسی در خانواده شما مبتلا به سرطان سینه قبل از ۵۰ سالگی یا سرطان تخمدان در هر سنی بوده است، یک مرد مبتلا به سرطان سینه، یا زمانی که جهش BRCA1 یا BRCA2 در یک عضو خانواده شناسایی شده است.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما یا شستشوی دهانی که سلول‌ها را از دهان شما جمع آوری می‌کند.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز، اما مشاوره ژنتیکی به شدت توصیه می‌شود تا تأیید کند که معیارهای تست را دارا هستید. اگر نمونه یک نمونه مبتنی بر بزاق است، توصیه می‌شود حداقل یک ساعت قبل از انجام آزمایش خود، چیزی نخورید، نیاشامید و آدامس نجوید. علاوه بر این، از بوسیدن نیز باید دقیقا قبل از آزمایش اجتناب شود.