آزمون خون پنهان در مدفوع و آزمون ایمنی شیمیایی مدفوع

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: FOBT، خون پنهان در مدفوع؛ هموکالت؛ آزمون لکه گوایاک؛ gFOBT؛ ایمونوشیمی FOBT؛ ایمنی شناسی FOBT؛ iFOBT؛ FIT
نام رسمی: تست غربالگری خون، مدفوع
تست‌های مرتبط: شمارش کامل خون، کالپروتئین، DNA مدفوع

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای غربالگری خونریزی دستگاه گوارش، که ممکن است نشانگر سرطان روده بزرگ باشد.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

به صورت سالانه، از سن ۵۰ سالگی به عنوان بخشی از یک معاینه معمول برای غربالگری سرطان روده بزرگ شروع می‌شود؛ به صورتی که توسط پزشکتان و بر اساس سابقه پزشکی خانواده شما دستور داده می‌شود.

نمونه مورد نیاز؟

سه نمونه مدفوع معمولا به مدت چندین روز جمع آوری می‌شوند و در کارت‌های غربالگری تهیه می‌شوند تا بتوانند برای موثرترین غربالگری استفاده شوند.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

برای FOBT مبتنی بر گوایاک (gFOBT)، به شما گفته می‌شود تا از داروهای خاصی اجتناب کنید و برای چند روز قبل از جمع آوری نمونه مدفوع محدودیت‌هایی در رژیم غذایی داشته باشید. برای آزمایش ایمونوشیمیایی مدفوع (FIT)، محدودیت‌های غذایی و یا دارویی وجود ندارد.