آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: AST، سرم گلوتامیک اگزالو استیک ترانزمیناز؛ SGOT؛ GOT؛ آسپارتات ترانس آمیناز
نام رسمی: آسپارتات آمينوترانسفراز
تست‌های مرتبط: ALT ؛ ALP؛ GGT؛ بیلیروبین؛ پانل کبد؛ آلبومین، پروتئین کل؛ پانل متابولیک جامع

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تشخیص آسیب کبدی و یا برای کمک به تشخیص بیماری کبد

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که پزشک فکر می‌کند که شما علائم اختلال کبدی مانند درد شکم، تهوع و استفراغ، یرقان (زردی پوست) یا احتمال قرار گرفتن در معرض ویروس هپاتیت را دارید؛ به عنوان بخشی از یک پانل متابولیک جامع، وقتی یک معاینه معمول پزشکی دارید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ