آلانین آمینوترانسفراز (ALT)

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: ALT ؛ ترنس آمیناز گلوتامیک پیرویک سرمی؛ SGPT؛ GPT؛ ترانس آمیناز آلانین
نام رسمی: آلانین آمینوترانسفراز
تست‌های مرتبط: AST ؛ ALP؛ GGT؛ بیلیروبین؛ پانل کبد؛ پانل متابولیک جامع؛ آلبومین؛ پروتئین کل، زمان پروترومبین، پانل هپاتیت حاد ویروسی

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای غربالگری آسیب کبدی و یا کمک به تشخیص بیماری کبد

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

هنگامی که پزشک تصور می‌کند که علائمی از اختلال کبدی مانند درد شکم، تهوع و استفراغ، یرقان (زردی) یا احتمال قرار گرفتن در معرض ویروس هپاتیت را دارید، به عنوان بخشی از یک پانل متابولیک جامع (CMP) هنگام انجام یک معاینه معمول

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ