آلبومین ادرار و نسبت آلبومین به کراتینین

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: میکروآلبومین؛ ACR؛ UACR
نام رسمی: آلبومین ادرار؛ نسبت آلبومین به کراتینین
تست‌های مرتبط: آلبومین؛ کراتینین؛ گلوکز؛ A1c؛ پروتئین ادرار؛ بتا ۲ میکروگلوبولین

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای تشخیص بیماری ابتدایی کلیه در افراد مبتلا به دیابت یا سایر عوامل خطر، مانند فشار خون بالا

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

سالانه پس از تشخیص دیابت نوع ۲؛ به صورت سالانه ۵ سال پس از تشخیص دیابت نوع ۱

نمونه مورد نیاز؟

یک نمونه ادرار تصادفی، زمان بندی شده، یک شبه یا ۲۴ ساعته

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز