آنالیز سنگ کلیه

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: تجزیه و تحلیل سنگ ادراری؛ آنالیز سنگ کلیه
نام رسمی: آنالیز سنگ کلیه
تست‌های مرتبط: آنالیز ادرار، پانل ریسک سنگ کلیه، اسید اوریک، کلسیم، فسفر، کراتینین، اگزالات، سیترات، سیستین

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای ارزیابی ترکیب سنگ کلیه، برای کمک به تعیین علت شکل گیری آن و هدایت درمان

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که یک سنگ از دستگاه ادراری شما عبور کرده یا برداشته شده است.

نمونه مورد نیاز؟

یک یا چند سنگ از ادرار شما فیلتر شده یا توسط یک پزشک و از طریق جراحی از دستگاه ادراریتان برداشته می‌شود.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز