آنالیز مایع سینوویال

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: تجزیه و تحلیل مایع مفصلی
نام رسمي: تجزيه و تحليل مايع سینوویال
تست‌های مرتبط: تست‌های گلوکز، اسید اوریک، لکه کوچک، تست حساسیت، تعداد گلبول‌های های سفید خون، شمارش سلول‌های قرمز خون، تست AFB، تجزیه و تحلیل مایعات بدن، عوامل روماتوئید، آنتی بادی پپتید سیترولینه

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تشخیص علت التهاب مفصل، درد و تورم

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که یک یا چند مفصل شما تورم، قرمز و / یا دردناک است.

نمونه مورد نیاز؟

یک نمونه مایع سینوویال با قرار دادن سوزنی در فضای بین استخوان در مفصل گرفته می‌شود.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

با پزشک خود مشورت کنید، جمع آوری و تحلیل مایع سینوویال ممکن است پس از ناشتا بودن یا به طور تصادفی انجام شود.