آنتی بادی‌های گلیکوپروتئین Beta-2

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: گلیکوپروتئین۱ ضد بتا-۲؛ آنتی بادی‌های گلیکوپروتئین β۲؛ بتا ۲GP1 Ab
نام رسمی: آنتی بادی بتا-۲ گلیکوپروتئین ۱ IgG،IgM و IgA
تست‌های مرتبط: آنتیبادی‌های کاردیولیپین، ضد انعقادی لوپوس، آنتیبادی‌های آنتی فسفولیپید، آنتی بادی‌های ضد فسفاتیدیلسرین، آنتی بادی ضد پروترومبین

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای کمک به تشخیص لخته شدن نامناسب خون (حالت ترومبوز یا ترومبوآمبولی وریدی). برای کمک به تعیین علت سقط مکرر؛ به عنوان بخشی از ارزیابی سندرم ضد فسفولیپید (APS)

چه زمانی باید آزمایش انجام شود؟

هنگامی که یک یا چند لخته خون بی دلیل در ورید یا شریان داشته‌اید؛ زمانی که سقط مکرر تجربه کرده‌اید، به ویژه در سه ماهه دوم و سوم

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازویتان

چه آمادگی برای آزمایش مورد نیاز است؟

هیچ