آنتی بادی ترومبوسیتوپنی PF4 ناشی از هپارین

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: آنتی بادی هپارین PF4، آنتی بادی HIT؛ آنتی بادی HIT PF4؛ آنتی بادی ناشی از هپارین؛ آنتی بادی‌های مرتبط با هپارین
نام رسمی: آنتی بادی فاکتور ۴ پلاکت ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین
تست‌های مرتبط: شمارش کامل خون، شمارش پلاکت، آزمايش آزاد شدن سروتونين، تجمع پلاکت ناشی از هپارين

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای شناسایی آنتی بادی‌ها در برابر هپارین ضد انعقاد، برای تشخیص ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین توسط سیستم ایمنی (HIT II)

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که شما در حال دریافت درمان هپارین هستید و تعداد پلاکت‌ها به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد (ترومبوسیتوپنی)، به ویژه هنگامی که شما دچار لخته‌های خون جدید (ترومبوز) می‌شوید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز