آنتی بادی ضد هسته‌ای (ANA)

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: آنتی بادی ضد هسته ای فلورسنت؛ FANA، پنل آنتی بیوتیک ضد هسته‌ای
نام رسمی: آنتی بادی ضد هسته‌ای
تست‌های مرتبط: پانل ENA ؛ ESR؛ پروتئین واکنشی C؛ متمم؛ AMA؛ آنتی بادی‌های خودکار؛ ضد dsDNA؛ آنتی بادی آنتی سنترومر؛ آنتی بادی هیستون؛ آنتی بادی هسته‌ای

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای ارزیابی برخی اختلالات خودایمنی مانند اريتماتوسوس لوپوس سیستمیک (SLE) و سندرم شوگرن، در بین انواع دیگر

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

هنگامی که پزشک شما تصور می‌کند که شما علائم اختلال خود ایمنی دارید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ