آنتی بادی عضلات صاف (SMA) و آنتی بادی F-actin

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: SMA؛ آنتی بادی ضد عضلات صاف؛ ASMA؛ آنتی بادی اکتین؛ آنتی بادی F-Actin؛ ACTA
نام رسمی: آنتی بادی عضلات صاف
تست‌های مرتبط: ANA؛ آنتی بادی‌های خودکار؛ AST؛ بیلیروبین؛ آنتی بادی آنتی میتوکندریال و AMA M2؛ آنتی بادی‌های نوع ۱ میکروزومال کبد کلیه (LKM-1)

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تشخیص هپاتیت خودایمنی و تشخیص آن از علل دیگر آسیب کبدی

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که شما مبتلا به هپاتیتی هستید که پزشکتان احتمال می‌دهد به علت یک روند مربوط به خود ایمنی باشد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز