آنتی بادی هیستون

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: آنتی بادی‌های خودکار هیستون
نام رسمی: آنتی بادی ضد هیستون
تست‌های مرتبط: ANA ، آنتی بادی‌های خودکار، ضد dsDNA، ضد ssDNA، آنتی بادی آنتی کروماتین، آنتی بادی Anti-Sm

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تشخیص و نظارت بر لوپوس اريتماتوز ناشی از دارو

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که شما علائم مربوط به لوپوس را دارید که ممکن است به علت دارویی باشد که مصرف می‌کنید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز