آنتی بادی پپتیدی سیترولینه دوره‌ای

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: آنتی بادی CCP؛ آنتی بادی سیترولین؛ آنتی بادی ضد سیترولین؛ پپتید سیترولینه غیر دوره‌ای؛ ضد CCP؛ ACPA
نام رسمی: آنتی بادی پپتيدی سيترولينه دوره‌ای
تست‌های مرتبط: عوامل روماتوئید، ESR، پروتئین واکنشی سی، ANA ، تحلیل سیالات شفاف

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای کمک به تشخیص آرتریت روماتوئید (RA) و تمایز دادن آن با انواع دیگر آرتروز؛ برای کمک به ارزیابی پیش آگهی فرد مبتلا به RA

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

هنگامی که یک متخصص مشکوک به RA در افرادی می‌شود که التهاب مفصلی با علائمی دارند که هنوز طبق معیارهای RA نمی‌باشد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ