آنتی بادی ANCA / MPO / PR3

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: آنتی بادی ANC، CANCA؛ PANCA؛ سرین پروتاز ۳؛ MPO؛ PR3؛ آنتی بادی‌های ضد انعقادی ۳-ANCA؛ PR3-ANCA؛ MPO-ANCA
نام رسمی: آنتی بادی‌های سيتوپلاسم آنتی نوتروفيل؛ آنتی بادی‌های میلوپراکسیداز؛ آنتی بادی پروتئیناز ۳
تست‌های مرتبط: آنتی بادی‌های خودکار؛ شمارش کامل گلبول‌های خون؛ ESR؛ پروتئین واکنشی C؛ متمم؛ آزمایش ادرار؛ ASCA؛ کالپورتکتین؛ لاکتوفرین

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به شناسایی، تشخیص و گاهی اوقات نظارت بر برخی از انواع واسکولیت سیستمیک اختلالات خود ایمنی (التهاب عروق خونی)؛ برای کمک به تشخیص بین بیماری کرون (CD) و کولیت اولسراتیو (UC)، دو نوع رایج بیماری التهابی روده (IBD)؛ به عنوان یکی دیگر از آزمایش‌های IBD

به چه دلیل آزمایش می‌شود؟

هنگامی که شما علائمی نظیر تب، درد عضلانی و کاهش وزن دارید که پزشک شما فکر می‌کند ممکن است به علت اختلال خود ایمنی عروقی باشد؛ گاهی اوقات برای نظارت بر پاسخ به درمان؛ هنگامی که شما علائمی مانند اسهال مداوم یا متناوب و درد شکمی دارید که پزشک شما مشکوک است به علت IBD باشد؛ زمانی که پزشکتان مایل به تشخیص CD و UC باشد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز