آنتی بادی ANCA / MPO / PR3

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: آنتی بادی ANCA، CANCA؛ PANCA؛ سرین پروتئاز ۳؛ MPO؛ PR3؛ آنتی بادی‌های خودکار ضد سیتوپلاسمی، ۳-ANCA؛ PR3-ANCA؛ MPO-ANCA
نام رسمی: آنتی بادی‌های سيتوپلاسمی آنتی نوتروفيل؛ آنتی بادی‌های میلوپراکسیداز؛ آنتی بادی پروتئیناز ۳
تست‌های مرتبط: آنتی بادی‌های خودکار؛ شمارش کامل گلبول‌های خون؛ ESR؛ پروتئین واکنشی C؛ متمم؛ آزمایش ادرار؛ ASCA؛ کالپورتکتین؛ لاکتوفرین

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای کمک به شناسایی، انجام تشخیص و گاهی اوقات نظارت بر برخی از انواع واسکولیت سیستمیک اختلالات خود ایمنی (التهاب عروق خونی)؛ برای کمک به تشخیص بین بیماری کرون (CD) و کولیت اولسراتیو (UC)، دو نوع رایج بیماری التهابی روده (IBD)؛ به عنوان یکی دیگر از آزمایش‌های IBD

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

هنگامی که شما علائمی نظیر تب، درد عضلانی و کاهش وزن دارید که پزشک شما فکر می‌کند ممکن است به علت اختلال خود ایمنی عروقی باشد؛ گاهی اوقات برای بررسی پاسخ به درمان؛ هنگامی که شما علائمی مانند اسهال مداوم یا متناوب و درد شکمی دارید که پزشک شما احتمال می‌دهد به علت IBD باشد؛ زمانی که پزشکتان مایل به تشخیص بین CD و UC باشد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ