آنتی ژن سرطان ۱۹-۹

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: آنتی ژن کربوهیدرات ۱۹-۹، آنتی ژن سرطان GI؛ CA-GI؛ CA 19-9
نام رسمی: آنتی ژن سرطان ۱۹-۹
تست‌های مرتبط: بیلیروبین، آنتی ژن کارسینوامبریونی، پانل کبد، نشانگرهای تومور

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

ابتدا برای پاسخگویی به درمان سرطان پانکراس و برای بررسی عود بیماری؛ گاهی اوقات برای کمک به تشخیص سرطان لوزالمعده

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

در طول درمان و یا پس از درمان سرطان پانکراس

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما؛ گاهی اوقات نمونه های دیگر از انواع مایعات بدن

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز