آنزیم تبدیل آنژیوتانسین سرم (ACE)

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: آنزیم تبدیل آنژیوتانسین سرم؛ SACE
نام رسمی: آنزیم تبدیل آنژیوتانسین
تست‌های مرتبط: تست AFB؛ کشت بزاق؛ پانل کبد؛ شمارش کامل خون؛ کلسیم

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای کمک به تشخیص و نظارت بر سارکوئیدوز؛ برای کمک به تشخیص این بیماری سیستمیک از اختلالات دیگر که باعث نشانه‌های مشابه می‌شوند.

چه زمانی باید آزمایش انجام شود؟

هنگامی که گرانولوماس دارید باعث برآمدگی های کوچک زیر پوست می‌شود، سرفه طولانی، چشم های آبکی قرمز و یا علائم دیگری که نشان دهنده سارکوئیدوز است؛ به طور معمول برای نظارت بر دوره سارکوئیدوز فعال.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازویتان

چه آمادگی برای آزمایش مورد نیاز است؟

هیچ