ارزیابی هموگلوبینوپاتی

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: ارزیابی هموگلوبین؛ Hb ELP؛ HB IEF؛ غربالگری سیکل سل؛ تقسیم شدن هموگلوبین
نام رسمی: الکتروفورز هموگلوبین؛ تمرکز ایزوالکتریک هموگلوبین ؛ هموگلوبین توسط HPLC
تست‌های مرتبط: شمارش گلبول‌های کل خون، اسمیر خون، هموگلوبین، هماتوکریت، آزمایش سلول‌های داسی شکل، آزمایشات آهن

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای بررسی هموگلوبینوپاتی به عنوان علت علائم و نشانه‌ها؛ برای نمایش یک اختلال هموگلوبین

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

به عنوان پیگیری نتایج غیر طبیعی در یک شمارش گلبول‌های کل خون (CBC) و یا اسمیر خون؛ هنگامی که شما علائم کم خونی همولیتیک مانند ضعف و خستگی دارید و پزشک شما مشکوک به شکل غیر طبیعی هموگلوبین (هموگلوبینوپاتی) است؛ وقتی سابقه خانوادگی هموگلوبینوپاتی دارید؛ به عنوان بخشی از غربالگری نوزادان

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز