اسمولالیته

نام رسمی: اسمولالیته (پلاسما، ادرار، مدفوع)
تست‌های مرتبط: BUN ، کراتینین، الکترولیت‌ها، گلوکز، سدیم، آزمایش دارویی اضطراری و مصرف بیش از حد، ADH

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به ارزیابی تعادل آب و الکترولیت بدن، برای بررسی میزان سدیم کم در خون (هیپوناترمی) و افزایش یا کاهش تولید ادرار؛ برای تشخیص مسمومیت با الکل به دلیل بلع سمومی مانند متانول یا اتیلن گلیکول؛ برای نظارت بر اثربخشی درمان برای مشکلاتی که اسمولالیته را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ برای کمک به تعیین علت اسهال مزمن

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که فرد دارای سطح سدیم پایین، منیتول (یک ادرار آور اسمزی) مصرف، ممکن است متانول، اتیلن گلیکول یا ایزوپروپیل الکل مصرف کند، مقدار قابل توجهی افزایش یا کاهش در تولید ادرار را تجربه می‌کند یا اسهال مزمن خواهد داشت.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازو و یا یک نمونه ادرار تصادفی؛ گاهی اوقات یک نمونه مدفوع تازه و مایع

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز مورد نیاز نیست یا ممکن است از شما خواسته شود ۶ ساعت قبل از آزمون چیزی نخورید؛ هر گونه دستورالعمل ارائه شده را دنبال کنید. پزشک خود را از تمام داروهایی که مصرف می‌کنید، به خصوص منیتول، مطلع نمایید.