اشریشیا کولی تولید کننده سم شیگا

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: E.coli، . E. coli O157؛ E. coli non-O157؛ STEC

نام رسمی:  کشت E. coli O157؛ سم شبیه به شیگا توسط  EIA؛ تشخیص ژن Stx با استفاده از PCR

تست‌های مرتبط: O & P ، کشت مدفوع

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تعیین اینکه نشانه‌های دستگاه گوارش شما به علت عفونت ناشی از باکتری اشریشیا کولی است که سم شیگا تولید می‌کنند.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که اسهال حاد دارید که مداوم، شدید و یا خونی است.

نمونه مورد نیاز؟

یک نمونه مدفوع مایع یا بدون شکل که حاوی ادرار یا آب نباشد و در ظرف خشک تمیز جمع آوری شده است. سواب روده ممکن است از نوزادان گرفته شود. سواب مدفوع یا راست روده ممکن است برای تحویل به آزمایشگاه در ظرف قابل حمل قرار گیرد.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز