الکترولیت‌ها

همچنین به این نام شناخته می‌شود: لایتز
نام رسمی: پانل الکترولیت
تست‌های مرتبط: سدیم، پتاسیم، کلرید، بی کربنات، پانل متابولیک جامع، پانل متابولیک پایه، گازهای خون، اسمولالیتی، BUN، کراتینین، گلوکز

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تشخیص یک مشکل در تعادل الکترولیتی بدن

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

به عنوان بخشی از غربالگری سلامت و یا زمانی که پزشک شما مشکوک به عدم توازن یکی از الکترولیت‌ها (معمولا سدیم یا پتاسیم) یا عدم تعادل اسید و پایه است.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز