ایمونوفنوتایپینگ

همچنین به این نام شناخته می‌شود: ایمونوفنوتایپینگ با جریان سیتومتری یا ایمونوهیستوشیمی
نام رسمی: ایمونوفنوتایپینگ
تست‌های مرتبط: شمارش کامل خون، شمارش تفاوت سلول‌های سفید خون، اسمیر خون، آسپیراسیون مغز استخوان و بیوپسی

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تشخیص و طبقه بندی یک لوسمی یا لنفوم؛ برای کمک به درمان؛ برای شناسایی و ارزیابی سلول‌های سرطانی لکوسیتی که پس از درمان یا عود بیماری باقی می مانند.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که علائم و نشانه‌هایی دارید که پزشک اعتقاد دارد می‌تواند به علت لوسمی یا لنفوم باشد؛ هنگامی که لوسمی یا لنفوم در شما تشخیص داده شده است اما ویژگی‌های نوع خاصی ناشناخته است؛ گاهی اوقات برای ارزیابی اثربخشی درمان و یا ارزیابی برای بیماری مکرر

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما؛ گاهی اوقات نمونه مغز استخوان، بیوپسی بافت یا نمونه مایع جمع آوری شده توسط یک متخصص

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز