ایمونوگلوبولین های کمی

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: ایمونوگلوبولین‌های کل؛ ایمونوگلوبولین A؛ IgA؛ ایمونوگلوبولین G؛ IgG؛ ایمونوگلوبولین M؛ IgM
نام رسمی: ایمونوگلوبولین‌ها، به صورت کمی
تست‌های مرتبط: الکتروفورز پروتئین، الکتروفورز ایمونوفیکسیشن، پروتئین کل، آنتی بادی‌های خودکار، مکمل، زنجیره‌های آزاد سرم آزاد، زیرمجموعه‌های ایمونوگلبولین، تست‌های بیماری سلیاک

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به ارزیابی وضعیت سیستم ایمنی بدن فرد، برای شناسایی و نظارت وجود بیش از حد یا کمبود در یک یا چند مجموعه ایمونوگلوبولین (IgG، IgA و IgM)

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که شما دچار عفونت‌های مکرر و یا اسهال مزمن هستید؛ زمانی که پزشک شما مشکوک به کمبود ایمونوگلوبولین می‌باشد؛ به صورت دوره‌ای برای نظارت بر وضعیتی که بر سطوح ایمونوگلوبولین تأثیر می‌گذارد که ممکن است ژنتیکی یا اکتسابی باشد (ایدز/HIV ، میلومای چندگانه)

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما؛ گاهی اوقات یک مایع مغزی نخاعی (CSF) یا نمونه بزاق

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز