بار ویروسی HIV

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: تست تقویتی اسید نوکلئیک HIV؛ HIV NAAT؛ HIV NAT؛ HIV PCR؛ تست HIV RNA؛ تعریف HIV
نام رسمی: RNA ویروس کاهش ایمنی انسانی، وابسته به کمیت
تست‌های مرتبط: تعداد CD4؛ آنتی بادی HIV و آنتی ژن اچ آی وی (p24)، مقاومت به داروهای HIV (ژنوتیپ و فنوتیپ)

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

اگر شما مبتلا به ویروس نقص ایمنی بدن (اچ آی وی) هستید، ابتدا برای تعیین وضعیت عفونت و سپس بررسی اثربخشی درمان ضد رتروویروسی

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که برای اولین بار ویروس HIV شناسایی شد؛ ۲ تا ۸ هفته پس از شروع درمان یا تغییرات درمانی، سپس هر ۴ تا ۸ هفته یک بار تا زمانی که بار ویروسی قابل شناسایی نیست؛ سپس هر ۳ تا ۴ ماه اگر در درمان پایدار هستید و ویروس همچنان متوقف مانده است؛ پس از دو سال از این مرحله، تعداد تکرار تست بار ویروسی ممکن است به هر ۶ ماه یک بار کاهش یابد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز