تبخال تناسلی

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: کشت هرپس؛ کشت هرپس سیمپلکس ویروسی؛ DNA HSV؛ HSV توسط PCR؛ HSV-1 یا HSV-2 IgM یا IgG؛ HSV-1؛ HSV-2؛ HHV1؛ HHV2
نام رسمی: ویروس هرپس سیمپلکس، نوع ۱ و نوع ۲
تست‌های مرتبط: TORCH ؛ تحلیل CSF

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای غربالگری یا تشخیص عفونت با ویروس هرپس سیمپلکس (HSV)

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

اگر علائم عفونت HSV، مانند تاول های ناحیه تناسلی، یا علائم مننژیت ویروسی را دارید، اگر دارای عوامل خطر خاصی هستید.

نمونه مورد نیاز؟

سواب یا خراشیدن یک تاول یا زخم در ناحیه آلوده یا نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما؛ برای مننژیت یا انسفالیت نمونه ای از مایع مغزی نخاعی گرفته می‌شود.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز