تجزیه و تحلیل مایعات آمنیوتیک

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: آمنیوسنتز، آمونیو؛ کشت مایع آمنیوتیک؛ کشت سلول های آمنیوتیک؛ آزمایشات رشد ریه‌های جنین
نام رسمی: تجزیه و تحلیل مایعات آمنیوتیک
تست‌های مرتبط: غربالگری سرم مادر در سه ماهه دوم؛ گروه خونی؛ بیلیروبین؛ غربالگری سندرم داون در سه ماهه اول؛ نمونه برداری از پرزهای جفتی؛ fFN؛ تجزیه و تحلیل کروموزومی

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای تشخیص و شناسایی نقایص خاص هنگام تولد، بیماری‌های ژنتیکی و ناهنجاری‌های کروموزومی در جنین، به ویژه اگر آزمایش‌های غربالگری سرم مادر غیر طبیعی باشد. برای ارزیابی رشد ریه جنین زمانی که افزایش خطر زایمان زودرس وجود دارد. گاهی اوقات برای تشخیص عفونت جنین؛ گاهی اوقات برای کمک به تشخیص و نظارت بر بیماری همولیتیک در یک جنین

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

بین هفته های ۱۵ تا ۲۰ بارداری برای آزمایش بیماری‌های ژنتیکی، ناهنجاری‌های کروموزومی و نقایص لوله عصبی باز؛ بعد از ۳۲ هفته برای ارزیابی رشد ریه جنین؛ زمانی که مشکوک است که جنین دارای یک عفونت یا بیماری دیگر است؛ به طور مداوم، تقریبا هر ۱۴ روز یک بار، زمانی که احتمال دارد که زن باردار دارای Rh یا انواع دیگر ناسازگاری گروه خونی با جنین باشد.

نمونه مورد نیاز؟

یک نمونه از مایع آمنیوتیک که به روشی به نام آمنیوسنتز گرفته می‌شود.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

ممکن است بسته به زمان انجام آزمایش حین بارداری به شما گفته شود که قبل از آمنیوسنتز، مثانه پر یا خالی داشته باشید، دستورالعمل‌هایی را که به شما داده می‌شود دنبال کنید.