تستوسترون

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: تستوسترون کل، تستوسترون آزاد، تستوسترون قابل دسترس از لحاظ زیستی
نام رسمی: تستوسترون
تست‌های مرتبط: FSH ، LH، SHBG، DHEAS، استرادیول (استروژن را ببینید)، دی هیدروتستوسترون (DHT)، هورمون آزاد کننده گنادوتروپین، آنالیز اسپرم، هورمون ضد مولرین، آندروستندیون

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تشخیص سطح غیرطبیعی تستوسترون در مردان و زنان؛ در مردان، برای کمک به تشخیص علت اختلال نعوظ یا عدم توانایی در باردار کردن شریک زندگیتان (ناباروری)؛ در زنان، برای کمک به تشخیص علت ویژگی‌های جسمی مردانه، ناباروری، یا سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)؛ در کودکان، برای کمک به تعیین علل داشتن اندام تناسلی که به وضوح مردانه یا زنانه نیست (اندام تناسلی مبهم) و یا بلوغ زودرس و دیررس

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

  • برای مردان، زمانی که نابارور هستید یا قادر به دستیابی و یا حفظ نعوظ نیستید؛ هنگامی که پسری با بلوغ زود هنگام یا بلوغ دیررس هستید.
  •  برای زنان وقتی که دارای صفات مردانه مانند صدای بم یا موهای زائد (هیرسوتیسم) هستید، وقتی خونریزی رحمی غیر طبیعی دارید، پریود نمی‌شوید (آمنوره) یا نابارور هستید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما؛ یک نمونه صبحگاهی ترجیح داده می‌شود.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز