تست آنتی بادی ویروس اپستین-بارر (EBV)

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: آنتی بادی‌های EBV ، EBV VCA-IgM Ab؛ EBV VCA-IgG Ab؛ EBNA-IgG Ab؛ EA-D IgG Ab

نام رسمی: آنتی بادی ویروس اپستین بار به آنتی ژن کپسید ویروسی، IgM، IgG؛ آنتی بادی ویروس اپستین بار به آنتی ژن هسته‌ای، IgG؛ آنتی بادی ویروس اپستین بار به آنتی ژن اولیه D، IgG؛ آنتی بادی‌های هتروفیل

تست‌های مرتبط: تست مونونوکلئوز (مونو)؛ شمارش کامل خون؛ تعداد سلول‌های سفید خون ؛ لکه خون؛ تست‌های CMV؛ آزمایش توکسوپلاسموز

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تشخیص مونونوکلئوز عفونی (مونو)؛ تشخیص بین عفونت ویروسی اپستین-بارر (EBV) و بیماری‌های دیگر با علائم مشابه؛ برای کمک به ارزیابی حساسیت به EBV

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که شما علائم mono را دارید اما جواب تست منفی است؛ وقتی یک زن باردار علائم آنفلوآنزا دارد؛ گاهی اوقات وقتی یک فرد بدون علامت در معرض یک فرد دچار مونو است؛ یا ممکن است به عنوان وسیله‌ای برای بررسی عملکرد سیستم ایمنی استفاده شود.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز