تست تخمک و انگل

همچنین به O & P شناخته می‌شود
نام رسمی: آزمون انگلی، مدفوع
تست‌های مرتبط: پانل پاتوژن های دستگاه گوارش، کشت مدفوع، جیاردیا، کریپتوسپوریدیوم و تست‌های آنتی ژن انتاموبا هیستولیتیکا

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تعیین اینکه آیا دچار عفونت انگلی دستگاه گوارش شده‌اید.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که اسهال دارید و بیش از چند روز طول می کشد و / یا خون یا مخاط در مدفوع شل مشاهده می‌کنید، به ویژه اگر آب غیر خالصی را در زمان اردو و تفریح مصرف کرده‌اید یا به خارج از ایالات متحده سفر کرده‌اید.

نمونه مورد نیاز؟

یک نمونه مدفوع تازه یا یک نمونه مدفوع نگهداری شده ظرف ۲ ساعت به آزمایشگاه منتقل می‌شود. گاهی نمونه‌های چندگانه در روزهای مختلف گرفته می‌شوند.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز