تست حساسیت

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: تست حساسیت، تست مقاومت به دارو؛ کشت و حساسیت؛ C & S؛ حساسیت ضد میکروبی
نام رسمی: تست حساسیت به باکتری و قارچ
تست‌های مرتبط: کشت ادرار؛ کشت خون؛ کشت زخم باکتریایی؛ تست AFB؛ MRSA؛ تست‌های قارچی؛ کشت خلط؛ کشت مدفوع؛ لکه کوچک، تجزیه و تحلیل مایعات بدن؛ آنالیز مایع ریه‌ها؛ آنالیز مایعات پریکارد؛ آنالیز مایعات پریتونال؛ تحلیل مایع سینویال؛ تحلیل CSF

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تعیین احتمال اینکه یک داروی آنتی بیوتیک خاص یا داروهای ضد قارچی در متوقف کردن رشد قارچ یا باکتری عامل عفونت موفق هستند.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

به عنوان پیگیری بعد از کشت باکتری یا قارچ مثبت؛ هنگامی که شما عفونت دارید و یک یا چند نوع باکتری یا قارچ رشد کرده و در یک کشت از نمونه گرفته شده از محل عفونت جدا شده‌اند. هنگامی که عفونت شما به درمان پاسخ نمی‌دهد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه ای از یک کشت خالص باکتری یا قارچ رشد کرده و جدا شده از یک محل عفونی بدن

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز