تست مستقیم آنتیگلوبولین

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: DAT، تست مستقیم Coombs؛ تست مستقیم گلوبولین ضد انسانی
نام رسمی: تست آنتیگلوبولین مستقیم
تست‌های مرتبط: غربالگری آنتی بادی RBC؛ گروه خونی؛ شناسایی آنتی بادی RBC

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تشخیص علت کم خونی همولیتیک ناشی از بیماری‌های خود ایمنی یا در اثر مصرف داروها؛ برای بررسی واکنش تزریق خون برای تشخیص بیماری همولیتیک نوزاد

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که پزشک شما می‌خواهد علت کم خونی همولیتیک شما را بیابد؛ هنگامی که اخیرا تزریق خون داشته‌اید و علائم یک واکنش تزریق خون را تجربه می‌کنید؛ یا هنگامی که یک نوزاد تازه متولد شده علائم بیماری همولیتیک نوزادی را نشان می‌دهد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز