تست مستقیم آنتیگلوبولین

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: DAT؛ تست مستقیم کومب؛ تست مستقیم گلوبولین ضد انسانی
نام رسمی: تست آنتیگلوبول مستقیم
تست‌های مرتبط: غربالگری آنتی بادی RBC؛ نوع خون؛ شناسایی آنتی بادی RBC

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تشخیص علت کم خونی همولیتیک ناشی از بیماری‌های خود ایمنی یا در اثر مصرف داروها؛ برای بررسی واکنش تزریق خون برای تشخیص بیماری‌همولیتیک نوزاد

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که پزشک شما می‎خواهد علت کم خونی همولیتیک را بیابد؛ هنگامی که اخیرا تزریق خون داشته‌اید و علائم واکنش انتقال خون را تجربه می‌کنید؛ یا هنگامی که یک نوزاد تازه متولد شده علائم بیماری‌همولیتیک نوزادی را نشان می‌دهد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز