تست مونونوکلئوز (مونو)

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: تست نقطه تک هسته‌ای ، تست هتروتروفیل تک هسته‌ای؛ تست آنتی بادی هتروفیل؛ تک نقطه
نام رسمی: تیتر آنتی بادی هتروفیل
آزمایشات مرتبط: آزمایشات آنتی بادی ویروس اپشتاین بار (EBV)؛ شمارش کامل خون؛ تست استروپ گلو؛ TORCH؛ تست‌های CMV؛ تجزیه و تحلیل CSF؛ لکه خون

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای شناسایی و کمک به تشخیص مونوکلئوز (مونو) عفونی

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که یک فرد، به ویژه نوجوان، دارای علائم مونونوکلئوز، از جمله تب، گلودرد، غدد متورم و خستگی است.

نمونه مورد نیاز؟

یک نمونه خون با سوراخ کردن نوک انگشت شما یا از یک رگ در بازوی تان گرفته می‌شود.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز