تست کلاستریدیوم دیفیسیل و سی دیفیسیل تاکسین

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: سی دیفیسیل، C. diff؛ آنتی ژن C. diff ؛ GDH
نام رسمی: کشت کلاستریدیوم دیفیسیل؛ سی دیفیسیل تاکسین، A و B؛ سیتوتوکسین سی دیفیسیل، تست دی هيدروژناز گلوتامات
تست‌های مرتبط: کشت مدفوع؛ O & P

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تشخیص وجود عفونت ناشی از باکتری‌های کلاستریدیوم دیفیسیل تولید کننده سم

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که فرد به اسهال خفیف، متوسط یا شدید مبتلا است که برای چند روز با درد شکمی، از دست دادن اشتها و تب بعد از درمان آنتی بیوتیک ادامه می‌یابد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه مدفوع آبکی یا بدون شکل تازه یا یخ زده که با ادرار یا آب آلوده نشده است.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز