جهش فاکتور V لایدن و جهش PT 20210

همچنین به این نام‌ها شناحته می‌شود: مقاومت پروتئین فعال C، مقاومت APC، فاکتور V R506Q، PT G20210A، فاکتور II 20210، جهش فاکتور II
نام رسمی: جهش فاكتور V لايدن، جهش پروترومبین ۲۰۲۱۰
تست‌های مرتبط: آنتی ترومبین، پروتئین C و پروتئین S، هموسیستئین، جهش MTHFR، جهش فاکتور V R2 A4070G

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای تعیین اینکه آیا جهش ژنتیکی به ارث برده‌اید که خطر ابتلا به لخته شدن خون را افزایش دهد، از جمله ترومبوز عمقی رگ (DVT) و یا ترومبوآمبولی عروقی (VTE)

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

هنگامی که دچار لخته خون بدون علت (بروز ترومبوتیک) باشید، به ویژه هنگامی که کمتر از ۵۰ سال دارید، دوره های DVT یا VTE مکرر داشته‌اید، در دوران بارداری DVT یا VTE تجربه کرده‌اید، در نواحی غیر معمول DVT داشته یا دارای سابقه خانوادگی شدید ترومبوز هستید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمایش مورد نیاز است؟

هیچ چیز