جهش (MTHFR)

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: آزمایش MTHFR DNA
نام رسمی: جهش‌های متیل تتراهیدروفولات ردوکتاز، C677T و A1298C
تست‌های مرتبط: هوموسیستئین، جهش فاکتور V لایدن و جهش PT20210، ویتامین B12 و فولات، ارزیابی خطر قلبی، متوترکسات

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای ارزیابی علت افزایش سطح هموسیستئین؛ گاهی اوقات برای کمک به تعیین خطر ابتلا به ترومبوز یا بیماری های قلبی عروقی زودرس (CVD)

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که سطوح هموسیستئین در شما افزایش یافته است؛ گاهی اوقات هنگامی که یک خویشاوند نزدیک دچار جهش‌های ژنی MTAFR و یا CVD یا ترومبوز در سن پایین شده است.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز