دیفرانسیل WBC

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: شمارش دیفرانسیل لوکوسیت؛ دیفرانسیل محیطی؛ شمارش دیفرانسیل WBC، دیفرانسیل خون؛ دیفرانسیل تعداد گلبول‌های خون
نام رسمی: دیفرانسیل گلبول‌های سفید خون
تست‌های مرتبط: تعداد سلول‌های سفید خون، شمارش کامل خون، اسمیر خون، آسپیراسیون مغز استخوان و بیوپسی، ایمونوفنوتایپینگ، تجزیه و تحلیل کروموزومی

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تعیین علت نتایج غیر طبیعی در تعداد گلبول‌های سفید خون (WBC)؛ برای کمک به تشخیص و یا نظارت بر یک بیماری که بر سیستم ایمنی بدن شما تأثیر می‌گذارد، مانند عفونت و یا بیماری التهابی، یا سرطان‌هایی که بر سلول‌های سفید خون شما اثر می‌گذارند مانند لوسمی

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

به عنوان بخشی از یک شمارش کامل گلبول‌های خون (CBC)، زمانی که شما یک معاینه معمول سلامت دارید؛ هنگامی که نتایج CBC در خارج از محدوده مرجع قرار می‌گیرند؛ هنگامی که شما نشانه‌ها و علائمی دارید که ممکن است مربوط به بیماری مانند عفونت، التهاب و یا سرطان باشد که بر سلول‌های سفید خون اثر می‌گذارد؛ زمانی که تحت درمانی مانند شیمی درمانی قرار دارید که تصور می‌شود بر WBCs تاثیر دارد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازو یا یک انگشت (در کودکان و بزرگسالان) یا پاشنه پا (نوزادان)

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز