زمان لخته شدن فعال (ACT)

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: ACT، زمان انعقاد فعال
نام رسمی: زمان لخته شدن فعال
تست‌های مرتبط: زمان ترومبوپلاستین جزئی (PTT)، زمان پروترومبین (PT)، آنتی هپارین Xa، تست ضد انعقادی لوپوس

در یک نگاه

چرا آزمایش انجام می‌شود؟

برای نظارت بر درمان با هپارین یا سایر داروهای رقیق کننده (ضد انعقاد) خون، هنگام انجام عمل جراحی بای پس قلبی، آنژیوپلاستی کرونر یا دیالیز

چه زمانی آزمایش انجام می‌شود؟

هنگامی که شما برای جلوگیری از لخته شدن در طول عمل جراحی مانند بای پس قلب دوزهای بالایی از هپارین را دریافت می‌کنید، زمانی که سطح هپارین بیش از حد بالا باشد که اجازه ندهد با PTT نظارت شود و یا هنگامی که یک نتیجه سریع برای نظارت بر درمان ضروری باشد.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز