زمان پروترومبین و نسبت نرمالیزه بین المللی

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: PT ، زمان پرو؛ INR
نام رسمی: زمان پروترومبین و نسبت نرمالیزه بین المللی
تست‌های مرتبط: زمان لخته شدن فعال شده، زمان ترومبوپلاستین جزئی؛ زمان مصرف پروترومبین؛ فیبرینوژن؛ عوامل انعقادی؛ تعداد پلاکت؛ آزمایشات عملکرد پلاکت؛ زمان ترومبین؛ تست حساسیت وارفارین

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

زمان پروترومبین (PT) آزمایشی است که برای تشخیص و شناسایی اختلال خونریزی یا اختلال لخته شدن بیش از حد استفاده می‌شود. نسبت نرمالیزه بین المللی (INR) از نتیجه PT محاسبه می‌شود و برای نظارت بر اینکه داروی رقیق کننده (ضد انعقادی) خون وارفارین (کومادین) برای جلوگیری از لخته شدن خون چگونه کار می‌کند.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که وارفارین مصرف می‌کنید یا زمانی که خونریزی ناخواسته یا طولانی مدت دارید یا دچار لخته شدن خون نامناسب هستید.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما؛ گاهی اوقات خون از انگشت گرفته می‌شود.

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیزی نیاز نیست، اگر چه اگر در حال دریافت درمان ضد انعقادی باشید، نمونه باید قبل از مصرف دوز روزانه‌تان گرفته شود.