سدیم

همچنین بهNa شناخته می‌شود.
نام رسمی: سدیم
تست‌های مرتبط: کلرید، بی کربنات، پتاسیم، الکترولیت‌ها، اسمولالیته، پانل متابولیک پایه، پانل متابولیک جامع، آلدوسترون و رینین، ADH، پانل کلیه

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تعیین اینکه آیا سطح سدیم شما در حد نرمال است؛ برای کمک به ارزیابی تعادل الکترولیت و کمک به تعیین علت و نظارت بر درمان بیماری‌های مرتبط با سطوح غیر طبیعی سدیم در بدن

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

اگر دچار کمبود آب هستید، یا مشکلات فشار خون، تجمع مایع اضافی (ادم) یا علائم غیر اختصاصی دارید. به عنوان بخشی از یک معاینه سلامت معمول

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما؛ گاهی یک نمونه ادرار تصادفی یا ۲۴ ساعته

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز