سرولوپلاسمین

نام رسمی: سرولوپلاسمین، سرم
تست‌های مرتبط: مس

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای اندازه گیری مقدار سرولوپلاسمین در خون؛ برای تشخیص بیماری ویلسون؛ گاهی اوقات برای کمک به شناسایی بیماری‌های مربوط به کمبود مس

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که دچار زردی، خستگی، درد شکمی، تغییرات رفتاری، لرزش یا سایر علائمی هستید که پزشک فکر می‌کند ممکن است به علت بیماری ویلسون یا به ندرت کمبود مس باشد، در فواصل زمانی که نظارت بر بیماری توصیه می‌شود.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز