سیکلوسپورین

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: [اغلب با نام تجاری ارجاع داده می‌شود]

نام رسمی: سیکلوسپورین

تست‌های مرتبط: نظارت بر داروهای درمانی، BUN،؛ کراتینین؛ پروفایل چربی؛ پنل کبد

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تعیین غلظت سیکلوسپورین در خون خود به منظور ایجاد یک رژیم دوز بندی، حفظ سطح درمانی و تشخیص سطوح سمی

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

به محض شروع درمان سیکلوسپورین، معمولا روزانه یا ۲-۳ بار در هفته و به صورت دوره‌ای بعد از آن برای تنظیم یا حفظ دوز

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز. به طور معمول ۱۲ ساعت پس از آخرین دوز گرفته می‌شود. در صبح هنگامی که شما برای بررسی سطح سیکلوسپورین خود اقدام می‌کنید، دارو را قبل از گرفتن خون دریافت نکنید.