شانگر تومور hCG

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: hCG کمی؛ بتا hCG؛ Hcg کل ؛ بتا hCGکل
نام رسمی: گونادوتروپين كوریونيك انساني، كمي
تست‌های مرتبط: نشانگر تومور AFP، LD، نشانگرهای تومور

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای کمک به تشخیص و نظارت بر بیماری تروفوبلاست حاملگی و یا تومورهای سلول جنینی

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که علائم شما نشان دهنده بیماری تروفوبلاست بارداری یا تومورهای سلول جنینی است؛ برای ارزیابی اثربخشی درمان بای مشکلات؛ برای نظارت بر عود بیماری

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز