شمارش پلاکت

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: تعداد ترومبوسیت، PLT؛ پهنای توزیع پلاکت؛ PDW؛ متوسط حجم پلاکت، MPV
نام رسمی: تعداد پلاکت
تست‌های مرتبط: شمارش کامل خون، آزمایشات عملکرد پلاکت، اسمیر خون، عامل فون ویلبراند، آنتی بادی HIT، عوامل انعقادی، PT و INR، PTT، جهش JAK2

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

برای تعیین تعداد پلاکت‌ها در یک نمونه خون شما به عنوان بخشی از یک معاینه سلامت؛ برای غربالگری، تشخیص و یا نظارت بر شرایطی که بر تعداد پلاکت‌ها تأثیر می‌گذارند نظیر اختلال خونریزی، بیماری مغز استخوان یا سایر بیماری‌های زمینه‌ای

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

به عنوان بخشی از یک شمارش کلی معمول خون (CBC)؛ زمانی که شما خونریزی غیر قابل توضیح یا طولانی یا علائم دیگری دارید که ممکن است به علت اختلال پلاکتی رخ دهد

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازو یا انگشت (کودکان و بزرگسالان) یا پاشنه پا (نوزادان)

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز