شمارش CD4

همچنین به این نام‌ها شناخته می‌شود: تعداد T4؛ سلول‌های T-helper
نام رسمی: تعداد لنفوسیت CD4؛ درصد CD4
تست‌های مرتبط: آنتی بادی HIV و آنتی ژن (p24)؛ بار ویروسی HIV؛ تست مقاومت ژنوتیپی ایدز؛ تست مقاومت به فنوتيپ HIV؛ ایمونوفنوتایپینگ؛ تعداد CD8

در یک نگاه

چرا آزمایش می‌شود؟

اغلب این آزمایش برای اندازه گیری قدرت سیستم ایمنی بدن شما انجام می‌شود اگر عفونت ویروس نقص ایمنی بدن (HIV) در شما تشخیص داده شده و برای نظارت بر درمان؛ گاهی اوقات ممکن است با شرایط دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

چه زمانی آزمایش می‌شود؟

هنگامی که در ابتدا عفونت HIV برای ارزیابی اولیه از سیستم ایمنی بدن‌تان در شما شناسایی شده است؛ تقریبا هر ۳ تا ۶ ماه پس از شروع درمان ضد رتروویروسی (ART) برای بررسی اینکه آیا به درمان پاسخ می‌دهید یا خیر؛ اگر به درمان خوب پاسخ داده‌اید، ممکن است بعد از هر ۶ تا ۱۲ ماه آزمایش شود.

نمونه مورد نیاز؟

نمونه خون گرفته شده از یک رگ در بازوی شما

چه آمادگی برای آزمون مورد نیاز است؟

هیچ چیز